Kino studyjne „Chatka Żaka” UMCS

Kino studyjne „Chatka Żaka” UMCS istnieje od 1965 roku. W swoim repertuarze preferuje przede wszystkim filmy wyróżniające się artystyczną jakością, oryginalne i wymagające w odbiorze. Stawia sobie w ten sposób za cel stworzenie alternatywnej propozycji wobec kin oferujących głównie repertuar komercyjny.

Kino specjalizuje się w organizacji przeglądów, cykli tematycznych i replik festiwali filmowych. Autorską propozycją kina są organizowane od 1994 r. (zawsze w marcu) Studenckie Konfrontacje Filmowe. Zainteresowaniem studenckich kinomanów cieszą się też przeglądy narodowe (kina francuskiego, węgierskiego, niemieckiego) czy też repliki festiwali filmowych (Sputnik nad Polską, Afrykamera, Wiosna Filmów).

Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera” działa w przestrzeni ACK „Chatka Żaka” UMCS od 1972 roku. Jest inicjatywą społeczną obliczoną na upowszechnianie w środowisku akademickim kultury filmowej. Jego działalność koncentruje się na organizacji stałych pokazów klubowych oraz większych przeglądów i seminariów filmowych. Na afiszu klubowym klasyka sąsiaduje z najciekawszymi dokonaniami współczesnego kina, a wybrane polskie premiery odbywają się z udziałem twórców prezentowanych filmów. DKF był wielokrotnie nagradzany na forum ogólnopolskim za osiągnięcia w promocji kultury filmowej (w tym, jest laureatem nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego DKF-u w Polsce /2009/).