Koncert z udziałem Chóru Akademickiego | MUZYKA DAWNA, ALE BLISKA… – BARWY ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie zapraszają na koncert

„MUZYKA DAWNA, ALE BLISKA…  – BARWY ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU”
15 lat działalności Zespołu Wokalnego SINE NOMINE
Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

wykonawcy:
Zespół Wokalny SINE NOMINE  Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
Chór Akademicki UMCS im. J. Czerwińskiej
Zespół Muzyki Dawnej CAPELLA ALL’ANTICO z Zamościa
Filip Zieliński – lutnia
Izabela Urban – dyrygent

W programie koncertu muzyka wokalna i wokalno – instrumentalna średniowiecza i renesansu.